Условия за ползване

Кой може да използва нашите услуги?

Можете да използвате нашите услуги, само ако сте съгласни да сключите обвързващ договор с нас и не са ограничени от закона да получават такива услуги. Трябва да сте на възраст поне 16 години, за да използвате нашите услуги. Ако използвате нашите услуги от името на компания или юридическо лице, тогава ще трябва да покажете, че сте законно упълномощени да го направите и ще трябва да сключите обвързващо споразумение с нас.

Какво съдържание може да бъде споделено

Вие носите отговорност за използването на услуги и за всяко съдържание, което предоставяте или споделяте. Това включва спазване на закони, правила и разпоредби. Трябва да споделяте само съдържанието, с което ви е удобно. Нямате право да използвате нашия продукт и да споделяте съдържание, което нарушава нашите условия, стандарти на общността и други правила. Можете също така да не споделяте съдържание, което е незаконно, подвеждащо, измамно и нарушава или нарушава нечии права.

Ограничения при използването на нашите права на интелектуална собственост

Ние ви предоставяме личен, световен, безплатен лиценз и неприсвояващ се лиценз за използване на нашите продукти и услуги. Услугите обаче са защитени от права на интелектуална собственост – авторски права, търговски марки и други закони. Условията ни за предоставяне на услуги не ви дават никакво право да използвате нашата интелектуална собственост като лога, имена на домейни, търговски марки, графика и др. Ние запазваме пълен контрол върху нашата интелектуална собственост.

Спиране или прекратяване на акаунта

Можете да прекратите правното си споразумение с нас по всяко време, като изберете да деактивирате акаунта си и да спрете да използвате нашите услуги. Можем също да спрем или прекратим Вашия потребителски акаунт с нас, ако смятаме, че сте нарушили нашите Общи условия или създавате евентуално юридическо излагане за нас. Ако предприемем такива действия, ще ви уведомим за това и ще ви предоставим всякакви опции, които може да ви е оставила, за да прегледате действието. Във всички такива случаи условията се прекратяват.

Актуализиране на Общите условия

Ние работим непрекъснато, за да развиваме нашите продукти и услуги, за да ви осигурим по-добро преживяване на крайния потребител. За да постигнем това, трябва редовно да актуализираме нашите условия за обслужване, за да отразяваме по-добре нашите продукти и услуги. Общите ни условия могат да бъдат актуализирани по наше усмотрение по всяко време. Предварително ще ви информираме за промените в нашите Общи условия, които ще ви осигурят достатъчно време за преглед на промените, преди да влязат в сила. След като актуализираните условия на услуги влязат в сила, трябва да се съгласите с тях и ще бъдете обвързани от тях, ако искате да продължите да използвате нашите продукти и услуги.

Ограничаване на отговорността

Полагаме големи грижи да ви предоставим най-качествените продукти и услуги. Нашите услуги обаче се предлагат на принципа „такъв, какъвто е“ и не можем да гарантираме, че те ще бъдат винаги безопасни, сигурни и без проблеми, или че винаги ще функционират без забавяне или несъвършенства. Ние отхвърляме всички гаранции и условия, изрични или подразбиращи се, на търговска отговорност, годност за определена цел или неспазване. Ние не контролираме действията и поведението на хората и не носим отговорност за техните действия или поведение или каквото и да е съдържание, което споделят, включително обидно, нецензурно, незаконно или друго нежелателно съдържание.

Leave a Reply