Политика за поверителност

Видът на данните, които събираме

Ние събираме следния тип данни от вас:
Основна информация за акаунта като екранно име, потребителско име, парола, имейл адрес и телефонен номер.
Публична информация като вашата часова зона, език, местоположение и т.н.
Информация за контакт като телефонен номер и имейл адрес. Можете да контролирате настройките за получаване на известия на вашия телефонен номер и имейл адрес. Ние също използваме вашата информация за контакт, за да ви изпратим информация за нашите услуги. Вашата информация за контакт също ще се използва за маркетинг за вас въз основа на законите на вашата страна.
Информация за плащане като номер на кредитна карта или дебитна карта, данни за срока на годност, CVV и адрес за плащане.
Ние използваме бисквитки, за да събираме данни, свързани с използването на нашия уебсайт. Бисквитките се използват за запомняне на вашите предпочитания и настройки и ви осигуряват по-добро качество на услугата.
Данни от дневника, включително информация като вашия IP адрес, тип браузър, операционна система, посетени страници, местоположение, информация за устройството и др. Данните от дневника ни помагат да проектираме персонализирани услуги за вас, отговарящи на вашите нужди.

Как контролирате данните

Можете да получите достъп или да промените личните си данни, предоставени ни.
Имате пълното право за изтриване или деактивиране на вашия акаунт. Когато акаунтът ви е деактивиран, информацията за вашия дисплей, потребителското име, публичния профил и т.н. няма да бъде видима в нашата мрежа за социални медии. Можете да възстановите акаунта си в рамките на 30 дни след деактивиране, ако е бил деактивиран погрешно или случайно.
Можете да възразите или да оттеглите вашето съгласие, предоставено ни по-рано, по всяко време.
Ние ви осигуряваме лесното изтегляне на вашата лична информация, която споделяте с нас.

Доставчици на услуги

Ние използваме доставчици на услуги на трети страни, за да управляваме нашите услуги като хостинг. Вашите лични данни могат да бъдат споделени с тези доставчици на услуги на трети страни при спазване на задълженията, съответстващи на настоящата политика за поверителност. Нашите доставчици на услуги на трети страни са задължени да пазят личната ви информация сигурна и поверителна и да не я разкриват или използват за други цели. Вашите лични данни ще се използват само от наше име и с нашите инструкции.

Деца и събиране на данни

Услугите ни не са предназначени за деца. Няма да можете да използвате нашите услуги, ако сте на възраст под 16 години. Ние не събираме лични данни за деца съзнателно. Ако ни се струва, че личната информация на дете под 16 години е получена от нас по невнимание, ние незабавно изтриваме такава информация. Трябва да имате поне 16 години и повече, за да дадете информирано съгласие с нас за използване на нашите услуги.

Сигурност

Ние прилагаме най-новите функции за защита за защита на личните ви данни. Нашите системи редовно се наблюдават за всякакви потенциални уязвимости и заплахи. Ние обаче не можем да гарантираме сигурността на всяка информация, която споделяте с нас. Няма гаранция, че данните не могат да бъдат достъпни, разкрити, променени или унищожени при нарушаване на някоя от нашите физически, технически или управленски защитни мерки.

Промени в Политиката за поверителност

Тази политика за поверителност ще се актуализира редовно. Новата политика за поверителност ще бъде публикувана онлайн, заедно с новата последна актуализирана дата. Силно ви препоръчваме да преминете през актуализираните правила за поверителност както и кога те се актуализират.

Leave a Reply